Mr. Ali Kanan

Master of Arts(English)
Bachelor of Education(English)
Bachelor of Science(Biology)

Mrs. Niveditha Hari (Member)

Bachelor of Science
Bachelor in Education

Mrs. Arathi (Member)

Tamil, French Teacher